GOŚCIE ON-LINE

Ranking Stron Poarniczych - oddaj swj gos!

cooltext164294778683838 

W art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych czytamy, iż
Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.

W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane,

jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie".

Konieczności tego typu zgody nie potrzeba w przypadku "osoby powszechnie znanej,

jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych",

 bądź "osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

menu hover

Szukaj się wśród nagrodzonych  - Osoby wylosowane są oznaczone literką  

Zanim obejrzysz fotki miło nam będzie jeśli zagłosujesz na nasza stronę klikając   LINKostatki

OSTATKI - MOTIF

© | Cardi