GOŚCIE ON-LINE

Ranking Stron Poarniczych - oddaj swj gos!

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nabrożu

cieszy się z każdego chętnego który wstępuje szeregi jednostki

zwiększając grono naszej braci strażackiej.

 

Dlatego całym sercem zapraszamy !!!

Chłopców i Dziewczęta

Aby każdy kto czuje zew aby nieść pomoc i ratunek bliźnim

nie ociągał się i stanął razem z nami do boju z przeciwnościami losu.

 

Być strażakiem to nie tylko gaszenie pożarów,

to również praca dla społeczeństwa,

godne reprezentowanie naszej jednostki podczas zawodów

a także podczas uroczystości religijnych i społecznych.

To pomoc bliźniemu w codziennych trudnościach,

to dbanie o majątek i dobro jednostki,

a także dawanie dobrego przykładu innym w życiu codziennym.

 

Jak mówi Pierwsze Przykazanie Strażaka


      Nie wyobrażaj sobie, że samo przywdzianie munduru strażackiego czyni cię już strażakiem, albowiem jeśli paradujesz w mundurze, a zaniedbujesz swoje obowiązki, jesteś jak wilk w owczej skórze.

 

Rekrutacja do OSP Nabróż odbywa się na początku każdego roku kalendarzowego, podczas corocznego Sprawozdawczego Zebrania Walnego.

 

Wszyscy którzy chcą wstąpić do OSP w Nabrożu

zobowiązani są do stawienia w wyznaczonym dniu Zebrania Walnego i podpisania deklaracji wstąpienia.

Data Zebrania Walnego podawana jest na miesiąc wcześniej.

Informacji można tez zasięgać na bieżąco u strażaków OSP Nabróż.

Przez okres roku jest czas służby kandydackiej.

Po tym czasie gdy opinia kandydata jest dobra wśród braci strażackiej- 

stażysta staje się pełnoprawnym członkiem jednostki OSP.

Strażacy OSP Nabróż, oprócz zadań ochronnych

czynnie uczestniczą w życiu społecznym, kulturowym i religijnym wsi i okolic.

     

Jednostka OSP Nabróż każdego roku uczestniczy w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminy, a następnie powiatu zajmując czołowe miejsca.

   

Jednak przede wszystkim strażacy są zawsze na posterunku i śpieszą z pomocą do pożarów i innych zdarzeń losowych. Są wszędzie tam, gdzie zagrożone jest życie i mienie obywateli, ale też upiększają i porządkują swoje obejście-remizę, pomagają przy pracach na rzecz mieszkańców.

   

Co roku strażakom z naszej jednostki udaje się zrobić bardzo dużo dla naszej remizy. Osiągnęliśmy wiele dzięki naszej pracy o zorganizowaniu a także korzystając z funduszy jakie jednostka uzyskała z organizacji zabaw tanecznych które jakością i dobra zabawą sławią naszą jednostkę wśród młodzieży okolicznych miejscowości, a nawet miast takich jak Zamość, Tomaszów lub. czy Hrubieszów.

Tak jest tylko wtedy gdy Ochotnicy aktywnie pracują na rzecz OSP.

Każdy strażak

zaangażowany czynnie w życie jednostki ma przywileje t.j

darmowe wejście na zabawę taneczną,

  

a także możliwość korzystania gratisowo z tygodniowego wypoczynku organizowanego w domu letniskowym na wysepce w Rebizantach nad „szumami” lub jednodniowych wyjazdów.

     

   

W Nabrożu STRAŻ jest dumą mieszkańców.

Przynależność do niej

to marzenie dzieciaków i duma seniorów.

© | Cardi