GOŚCIE ON-LINE

Ranking Stron Poarniczych - oddaj swj gos!

 

DSC 0004

Prezes OSP Nabróż

dh  Marian Hałka

DSC 0010   DSC 0060    DSC 0015

             V-ce Prezes Naczelnik - Kierowca                          V-ce Prezes                                     V-ce Prezes     

                    dh Wojciech Smyk                                  dh Robert Turzyniecki                           dh Grzegorz Smyk           

DSC 0008    DSC 0005     DSC 0012

    Sekretarz OSP                                                 Z-ca Naczelnika                                               Skarbnik      

         dh Marian Smyk                                             dh Artur Wasylczuk                                      dh Andrzej Sobczuk  

DSC 0073                                   

 Członek Zarządu - Kierowca                                                Gospodarz               

  dh Mariusz Wielosz                                                            dh Tomasz Małys     

                                                     

DSC 0111z  DSC 0113z DSC 0112z

Przewodniczący Kom. Rewizyjnej                     V-ce Przew. Kom. Rew.                           Sekretarz Kom. Rew.

   dh Czesław Skop                                        dh Bogusław Stadnik                                  dh Edward Sobczuk

          DSC 0013                    DSC 0009        

Członek Komisji Rewizyjnej                                            Członek Komisji Rewizyjnej 

dh Damian Sobczuk                                                    dh Grzegorz Wielosz

                                                  

© | Cardi